Databeskyttelseserklæring

(status: 28.10.2020)


Justér privatindstillinger

Generelt

Vi, Visual Meta GmbH, driver inspirations- og produktsammenligningsportalen LadenZeile i Tyskland og Østrig, samt ShopAlike i flere europæiske lande. Der er adgang til portalerne via stationære computere, mobile enheder samt apps (efterfølgende også kaldet ”website”). Databeskyttelsesforordningen, der ligger tilgængelig på vores hjemmeside på tidspunktet for brugen af sitet, gør sig gældende. Databeskyttelsesforordningen indeholder informationer om, hvilke personoplysninger, vi behandler og med hvilket formål når du bruger sitet eller når du gør brug af vores ydelser. Personoplysninger er alle oplysninger, der kan sættes i forbindelse med dig som person, herunder for eksempel navn, adresse, e-mailadresse, brugeradfærd og eventuelt også IP-adressen. Nedenstående information om databehandling gælder på tværs af grænserne for alle vores portaler. Dog kan noget af databehandlingen være begrænset til at omfatte nogle bestemte portaler.

Ansvarlig instans:

Visual Meta GmbH
Zimmerstraße 50
c/o Schützenstraße 15-17
10117 Berlin, Tyskland

(efterfølgende “vi”), kan du kontakte på følgende e-mail: service@visual-meta.com. Du finder yderligere information under kolofon.


Tilsynsførende for databeskyttelse

Du kan kontakte vores tilsynsførende for databeskyttelse per e-mail på privacy@visual-meta.com eller per post, tilføjet ”Tilsynsførende for databeskyttelse” på kuverten (Visual Meta GmbH, Tilsynsførende for databeskyttelse, Zimmerstraße 50, c/o Schützenstraße 15-17, 10117 Berlin, Tyskland).

Når du kontakter os på ovenstående adresse eller online så gemmer vi de oplysninger, du angiver i forbindelse med din henvendelse, for at kunne besvare din henvendelse. Vi sletter efterfølgende oplysningerne, når vi ikke længere har behov for at gemme dem eller vi begrænser behandlingen af oplysningerne, dersom der foreligger lovbestemte krav om opbevaring.


1. Grundlaget for behandlingen af personoplysninger

Vi tager beskyttelsen af vores brugeres personoplysninger meget alvorligt. Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang loven og behandlingen af personoplysninger tillader eller du har givet samtykke til, at vi behandler dine oplysninger. Dersom vi i forbindelse med enkeltstående funktioner på sitet gør brug af eksterne udbydere eller vi ønsker at bruge dine personoplysninger i reklameøjemed, stiller vi nedenstående detaljerede information til rådighed.


2. Brugen af vores websites

aa. Oplysninger, som altid indsamles

Det er i princippet muligt at bruge vores websites til inspirations- og produktsammenligning uden at afgive personoplysninger. Når du besøger vores websites registrerer vi automatisk kun de personoplysninger, din browser af tekniske grunde sender til vores server. Dertil hører:

- IP-adresse (pseudonymiseret)
- Mobilenheds-ID
- Dato og klokkeslæt for besøget
- Tidsforskellen til Greenwich Mean Time (GMT)
- Konkrete sider besøgt af bruger
- Adgangsstatus/HTTP-statuskode (vellykket transmission, fejl etc.)
- Transmitteret datamængde per besøg
- Website hvorfra brugeren blev ledt videre til siden (referrer-URL)
- Browser
- Styresystem og systemetoverflade
- Sprog og browsersoftware version

Disse oplysninger er for størstedelen teknisk nødvendige for, at vi kan vise vores websites og sikre, at de fortsat er stabile og sikre. Oplysningerne anvendes i øvrigt udelukkende til statistiske formål og til forbedring af udbuddet af vores serviceydelser.

bb. IP-adresse

I den forbindelse er det som minimum nødvendigt at gemme brugerens IP-adresse midlertidigt for at websitet kan vises på brugerens computer. I den forbindelse afkorter vi IP-adressen forud for, at vi behandler den og dette foregår udelukkende pseudonymiseret. Den uforkortede og ikke-pseudonymiserede IP-adresse gemmer vi ikke, ej heller behandler vi den yderligere. Proceduren gennemfører vi for at kunne tilpasse indholdet på vores websites så det passer til bestemte regioner, ov vi kan vise indhold med regional relevans. Denne såkaldte geografiske lokalisering, altså tilpasningen af indholdene på en hjemmeside så det passer til det sted, brugeren befinder sig, foregår udelukkende på baggrund af den anonymiserede IP-adresse og kun på forbundslandsniveau / regionalt niveau. De indhentede geografiske informationer giver dog ingenlunde adgang til brugeres konkrete opholdssted. Vores server gemmer af sikkerhedsmæssige grunde din pseudonymiserede IP-adresse i 14 dage.

cc. Dine oplysninger

Derudover behandler vi følgende personoplysninger i det omfang, du vælger at oplyse dem, eksempelvis i forbindelse med oprettelse af en konto, en konkurrence, en forespørgsel oprettelse af et abonnement på vores nyhedsbrev etc.:

- Kommunikationsoplysninger (telefonnummer, e-mail adresse)
- Login oplysninger med adgangskode
- Kommentarer, bidrag o.lign.

Desuden behandler og anvender vi oplysningerne for at optimere visningen af vores websites og til optimering af reklamevisning (for eksempel ved hjælp af cookies). Disse oplysninger vil dog ikke have et personligt indhold, som fx dit navn, men kan rent juridisk betragtes som pseudonymiserede oplysninger. Vi beder dig derfor tage højde for nedenstående anførte detaljerede oplysninger om cookies.


3. Retsgrundlag og formål med behandlingen

Dersom vi i det følgende ikke nævner specielle lovmæssige grundlag, gælder følgende: Vi behandler personoplysningerne i overensstemmelse med GDPR (Databeskyttelsesforordningen) i forbindelse med indgåelse af en kontrakt eller opfyldelse af en kontrakt (art. 6 litra b GDPR) og i forbindelse med et afgivet samtykke til behandling af personoplysninger (art. 6 litra a GDPR), i forbindelse med legitim interesse (art. 6 litra f GDPR) retlige forpligtelser (art. 6 litra c GDPR) samt i forbindelse med beskyttelse af personens eller samfundets interesser (art. 6 litra d GDPR).

Dersom vi behandler personoplysninger på baggrund af legitim interesse sker det udelukkende, hvis det er påkrævet og for at varetage vores egne legitime interesser og, hvis ikke dine registrerede interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder går forud herfor (art. 6 stk. 1 litra f GDPR (Databeskyttelsesforordningen)). Vores legitime interesser omfatter:

- Gennemførelsen af vores forretningsaktiviteter til fordel for alle vores medarbejderes og aktionærers velbefindende
- Muligheden for at tilbyde brugerne en skræddersyet portal, at kunne informere brugerne om vores partneres tilbud og produkter og løbende forbedre vores ydelser og dermed øge vores omsætning
- At forebygge bedrageri, sikre net- og informationssikkerhed, vores ydelsers fortsatte kvalitet samt at håndhæve civilretlige krav

Dersom oplysningerne behandles i en anden sammenhæng end det, som blev angivet på indsamlingstidspunktet, gennemføres overensstemmelseskontrol iht. art. 6 stk. 4, GDPR (Databeskyttelsesforordningen). En yderligere behandling er kun tilladt, hvis det oprindelige formål er foreneligt med det nye formål eller, hvis det er tilladt iht. et særskilt retsgrundlag. Anerkendte kompatible formål er blandt andet fremsættelse, udøvelse eller forsvar af civilretlige krav såfremt, der ikke foreligger særskilt interesse for den pågældende person. Hvis det er tilfældet informerer vi dig om formålsændringen. Dersom det nye formål ikke er forenelig med det angivne formål på tidspunktet for indsamlingen af oplysningerne, indsamles oplysningerne på ny i overensstemmelse med det nye retsgrundlag. Også i sådanne tilfælde informerer vi dig om formålsændringen.


4. Behandlingssted

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til lande udenfor Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, bortset fra de tilfælde, hvor GDPR (Databeskyttelsesforordningen) tillader det. Om en tredjepart med hvem du har indgået et kontraktligt forhold (fx Facebook, hvis du har en Facebook-konto) videregiver dine oplysninger udenfor Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde har vi ikke hverken kendskab til, ej heller har vi indflydelse på det.
Nogle af vores partnere behandler også oplysninger i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). For også at sikre beskyttelsen af dine personoplysninger i sådanne datatransmissioner gør vi i forbindelse med opfyldelse af kontrakter med brugere i tredjelande brug af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser iht. art. 46 stk. 2 litra c GDPR (Databeskyttelsesforordningen). Bestemmelserne finder du på: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:DA:PDF, Alternativt kan du bede om tilsendelse af dokumenterne per e-mail eller telefon.

I forhold til USA har Europa Kommissionen med vedtagelsen fra 12.7.2016 bestemt, at reglerne under EU-U.S. Privacy Shield har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau (afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, art. 45 GDPR (Databeskyttelsesforordningen)). Du finder yderligere informationer - også om certificering af de af os anvendte servicevirksomheder - under https://www.privacyshield.gov.


5. Oplysningernes oprindelse

I bestemte sammenhænge modtager vi også oplysninger fordi du har samtykket til at videregive dem til os. Som du ved stilles der regelmæssigt apps til rådighed på tredjeparts websites (som App Store, Play Store etc.) til download. I de tilfælde, hvor vi iht. en sådan udbyders brugerbetingelser bliver kontraktpartner ifm. erhvervelsen af en app, behandler vi kun de oplysninger tredjepart stiller til rådighed i det omfang det er nødvendigt for, at du kan downloade appen på din mobile enhed.


6. Samtykke

Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang loven tillader behandlingen af oplysningerne eller, hvis du har indvilliget i behandlingen af dine oplysninger.

a. Blanketter hvor du kan give din mening til kende

Hvis du gør brug af vores feedback funktion registrerer vi de oplysninger, du frivilligt vælger at afgive i forbindelse med din bedømmelse af en konkret shop eller mærke. I den forbindelse gemmer vi din feedback og din IP-adresse. Disse oplysninger offentliggøres kun efterfølgende dersom der udtrykkeligt er givet samtykket hertil på blanketten. Vi offentliggør ikke din IP-adresse. Desuden videregiver vi kun kunde- og bestillingsnummer til den pågældende shop, hvis du har angivet numrene på blanketten. Vi beder dig om ikke at afgive en bedømmelse af en shop, hvis du ikke er indforstået med, at bedømmelsen videresendes til shoppen og/eller med en offentliggørelse af bedømmelsen.

Hvis du sender os ros kritik, ros eller ideer via feedback blanketten kan du efter eget ønske angive dine personoplysninger. Bemærk venligst, at vi udelukkende kan give en tilbagemelding på din feedback, hvis du anfører en e-mailadresse. E-mailadressen bruger vi kun til at give en tilbagemelding på din feedback og vi videregiver den ikke til tredjepart. Brugen af feedback blanketter er frivillig og ikke obligatoriske for at gøre brug af ydelserne på vores websites.

b. Anbefalinger per e-mail

Dersom du har tilmeldt dig denne service samtykker du til, at dine personoplysninger anvendes til forsendelse af anbefalinger per e-mail. Vi udsender regelmæssigt anbefalinger per e-mail. Denne service er uafhængig af bestillingen af vores nyhedsbrev. Det er ikke obligatoriske at tilmelde sig modtagelsen af anbefalinger per e-mail for i øvrigt at gøre brug af ydelserne på vores websites. Dersom du ikke længere ønsker at gøre brug af denne service, kan du til enhver tid igen trække dit samtykke tilbage ved at sende en e-mail med din tilbagekaldelse af samtykket til modtagelse af nyhedsbrevet og samtykket til at gemme din e-mailadresse til newsletter@visual-meta.com.

c. Nyhedsbrev

Du har mulighed for at abonnere på LadenZeile- og ShopAlike-nyhedsbrevet på vores websites. Med et abonnement på nyhedsbrevet indvilliger du i, at dine personoplysninger bruges til forsendelse af nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet informerer dig regelmæssigt per e-mail om de nyeste kollektioner, trends, top brands, eksklusive særtilbud, rabatter og aktuelle tilgodebeviser.

Vi anvender den såkaldte double-opt-in-procedure i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrevet. Det vil sige, at vi efter tilmeldingen sender en e-mail til den angivne e-mailadresse, hvori vi beder dig om at bekræfte, at du ønsker at oprette abonnementet. Dersom du ikke bekræfter din tilmelding til nyhedsbrevet indenfor 24 timer blokerer vi dine informationer og de bliver automatisk slettet efter en måned. Derudover gemmer vi din registrerede IP-adresse samt tidspunktet for tilmelding og bekræftelse. Formålet med double-opt-in-proceduren er at kunne dokumentere tilmeldingen og hvis nødvendigt opklare misbrug af dine personoplysninger.

Den eneste obligatoriske information nødvendig for at oprette et abonnement på et nyhedsbrev er e-mailadressen. Du har mulighed for også at anføre yderligere oplysninger. Oplysningerne anvendes for, at vi kan henvende os til dig med relevante informationer og i givet fald tilpasse nyhedsbrevet så det passer til dine personlige interesser. Efter du har bekræftet tilmeldingen gemmer vi din e-mailadresse så vi kan udsende nyhedsbrevet. Retsgrundlaget er art. 6 stk. 1 s. 1 litra a og b GDPR (Databeskyttelsesforordningen).

For at kunne måle, hvor vellykket vores nyhedsbrev er, behandler vi de indsamlede oplysninger hvis og når du åbner nyhedsbrevet. Vi måler succesen ved brug af såkaldte web-beacons eller tracking-pixels (en pixel billedfil), der er indeholdt i nyhedsbrevet. For at kunne vise billederne i nyhedsbrevet downloader din enhed billedfilen fra vores server. Oplysningerne vist ovenfor i afsnit 2 bliver i den forbindelse registreret sammen med din e-mailadresse og et individuelt identifikationsnummer (”ID”). Også links i nyhedsbrevet udstyres med dette ID. Med disse oplysninger opretter vi en brugerprofil for at kunne tilpasse nyhedsbrevet så det opfylder dine individuelle interesser. Vi registrerer i den sammenhæng hvornår du læser vores nyhedsbrev, hvilke links du klikker på og på den baggrund vurderer vi dine personlige interesser. Vi forbinder oplysningerne med de handlinger du foretager dig på vores website. Analysen indeholder ingen personlige oplysninger. Hvis du ikke er indforstået med den pseudonymiserede analyse af din brugeradfærd kan du framelde dig analysen ved at betjene følgende opt-out link eller ved at afmelde nyhedsbrevet. Retsgrundlag for resultatmåling og analyse er art. 6 stk. 1 litra a, b og f GDPR (Databeskyttelsesforordningen). Vi bruger en tjeneste fra GetResponse Sp. z o.o, Arkonska 6, A3, 80-387 Gdansk, Polen, til at udsende nyhedsbrevet og analysere din brugeradfærd. Du kan læse deres databeskyttelsesforordning her: www.getresponse.com/legal/privacy.html. Retsgrundlaget for videregivelse af din e-mailadresse til servicevirksomheden er art. 6 stk. 1 litra f GDPR samt art. 28 stk. 3 s. 1 GDPR (Databeskyttelsesforordningen).

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen. Du kan også til enhver tid annullere, at vi gemmer din e-mailadresse enten via et link i slutningen af hvert nyhedsbrev eller per mail til e-mailadressen newsletter@visual-meta.com eller i en besked sendt til kontakten angivet i kolofon.

d. Oprettelse

aa. Oprettelse med LadenZeile-ShopAlike-login

Du har mulighed for at oprette en konto på vores website. Vi beder i den forbindelse om følgende oplysninger, der er påkrævet for brug og personalisering: E-mailadresse, adgangskode og det af dig angivne køn. Adgangskoden krypteres og gemmes. Retsgrundlag er art. 6 stk. 1 litra a og b GDPR (Databeskyttelsesforordningen).

Vi gør også brug af double-opt-in-processen under oprettelse. Det vil sige, at oprettelsen først er afsluttet når du forud for, at du for første gang logger ind, har klikket på linket i den e-mail vi har tilsendt dig umiddelbart efter oprettelsen af din konto. Hvis du ikke har bekræftet din konto indenfor 48 timer slettes kontoen automatisk fra vores database.

Vi analyserer vores brugeres adfærd på websitet. Det gør vi fordi vi gerne løbende vil forbedre vores tjenesteydelser. Sammensætningen af profilen er ikke personaliseret men pseudonymiseret. Vi bruger udelukkende de personrelaterede informationer internt og videregiver dem kun til de virksomheder vi inddrager for at kunne opfylde kontrakten. I alle andre tilfælde videregiver vi ikke de personrelaterede oplysninger til tredjepart. En undtagelse er, hvis vi er forpligtet til at videregive oplysningerne til en domstol eller til myndighederne eller, hvis du udtrykkeligt har givet tilladelse hertil.

bb. Oprettelse med Facebook

Vi tilbyder også muligheden for en enkelt oprettelse via din Facebook-konto ved brug af Facebook Connect. Brugen af Facebook Connect er underlagt Facebooks betingelser for databeskyttelse (https://www.facebook.com/about/privacy) og anvendelsesbetingelser. Facebook er et socialt netværk, der tilhører Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Irland). Vi har integreret forskellige tjenester til Facebook i form af websites (såkaldte fan-sider) og anvendelsesbetingelser. Facebook er et socialt netværk, der tilhører Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Irland). Vi har integreret forskellige tjenester til Facebook i form af websites (såkaldte fan-sider) og anvendelser (såkaldte applikationer).

Hvis du beslutter dig for en oprettelse med din Facebook-konto vil du blive videreledt til Facebook med det samme. Facebook beder dig herefter om at logge dig ind eller om at oprette en konto. Hvis du på dette tidspunkt allerede er logget ind på din Facebook-konto vil dette skridt blive sprunget over. Bemærk: I det tilfælde er dine login oplysninger os ikke bekendt. I forbindelse med oprettelsen via Facebook Connect transmitterer Facebook dine Facebook profiloplysninger og dine ”offentlige informationer” (https://www.facebook.com/about/privacy/your-info/). På Facebook betyder ”offentlig”, at enhver, også udenfor Facebook, har adgang til disse oplysninger. Det omfatter dit navn, dit titel- og profilbillede, køn, netværk, brugernavn (Facebook URL) og bruger-ID (Facebook ID). Omvendt kan oplysninger fra os også transmitteres til din Facebook-profil. Hvis du opretter en konto hos os via Facebook Connect gemmer og behandler vi de oplysninger, du har givet os, i forbindelse med oprettelsen. Til oprettelsen har vi også brug for den e-mailadresse, du har gemt på Facebook. På den måde kan vi også kontakte dig udenfor Facebook og oprette din konto. Hvis du skulle miste forbindelsen imellem Facebook-applikationen og din profil kan du via funktionen ”Glemt adgangskode” igen få adgang til din LadenZeile-profil. Vi har nu de nødvendige oplysninger til at kunne oprette en konto, hvorfra du har adgang til LadenZeile eller ShopAlike.

cc. Oprettelse med Google

Du kan også oprette en konto hos os via din Google-konto. En Google-konto er en brugerkonto, der giver adgang til alle Googles tjenester. Deres hovedsæde er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Hvis du gerne vil oprette en konto hos os via din Google-konto vil du blive sendt videre til Google. Her vil du blive opfordret til at logge ind med dit brugernavn og din adgangskode. Vi har naturligvis ingen indsigt i disse oplysninger. Hvis du allerede er logget ind på din Google-konto vil dette skridt blive sprunget over.
Efterfølgende meddeler Google dig, hvilke oplysninger de transmitterer til os (hertil hører: e-mailadresse, fulde navn, profilbillede, profilens URL samt alle offentligt tilgængelige informationer på din profil). Efter et tryk på”Accepter”-knappen opretter vi så din kundekonto. Når du opretter en Google-konto på vores sites gemmer og behandler vi de oplysninger, du har sendt os i det omfang, det er nødvendigt for at oprette en konto. Du kan til enhver tid ændre de informationer, vi har indsigt i på din Google-konto her: https://myaccount.google.com/permissions.


7. Tilbagetrækning af samtykke

Du kan til enhver tid trække samtykkeerklæringerne tilbage, hvori du har samtykket til, at vi indsamler og gemmer dine personoplysninger. Skriv til os:


Visual Meta GmbH
Zimmerstraße 50
c/o Schützenstraße 15-17
10117 Berlin


eller send en e-mail til os på privacy@visual-meta.com.


8. Anvendelse af cookies og lignende teknologier

a. Generelt vedrørende cookies

Vi anvender cookies og lignende teknologier på vores websites. En cookie er en lille tekstfil, som din browser gemmer på computeren og som opfylder et bestemt formål. Derved overføres der informationer til os eller til tredjemand om din brug af vores website.

Vi anvender to typer af cookies. Vi anvender dels teknisk nødvendige cookies. Uden disse ville vores websites funktionalitet være begrænset. Oplysninger indsamlet med denne type af cookies bruges ikke til oprettelse af brugerprofiler. Desuden anvender vi til visningen af vores website ikke tvingende nødvendige cookies. De anvendes til marketing- og analyseformål, og tjener til at forbedre vores websites kvalitet og indhold samt til at tilpasse siden til vores brugere og dermed gøre den mere brugervenlig. Du finder mere information om de enkelte analysetjenester under ”Tredjepartscookies”.

Du kan generelt forhindre, at vi gemmer cookies på din harddisk eller begrænse omfanget af det, browserne gemmer ved at vælge ”Jeg accepterer ikke cookies” i dine browser-indstillinger. De fleste er automatisk indstillede til at accepterer cookies. Du kan også indstille din browser så den altid spørger om du accepterer cookies. Du kan naturligvis til enhver tid slette allerede integrerede cookies. På følgende internetside finder du omfattende information om, hvordan man aktiverer dine indstillinger i flere browsere samtidig: youronlinechoices, Network Advertising Initiative og/eller Digital Advertising Alliance. For information om, hvordan du ændrer indstillingerne i browserne på din mobiltelefon, bedes du læse brugervejledningen til din mobiltelefon. Hvis du ikke accepterer cookies kan det føre til funktionsindskrænkninger på websitet.

For yderligere information, gå til Justér privatindstillinger, hvor du også kan afmelde cookies og andre teknologier på samme tid.

b. Egne cookies

Via vores egne cookies modtager vi informationer om din browsertype og browser-version, URL-clickstream (rækkefølgen for de sider du har besøgt på vores websites), de besøgte produktsider, dato og tidspunkt for besøget på vores websites samt cookie-ID-nummeret, men ikke dit navn, adresse eller e-mailadresse. Hvis der bruges apps anvendes der ikke cookies men en tilsvarende teknologi. Cookies kan ikke identificere dig som person. Anvendelsen af egne cookies grundet egen legitim interesse for en målrettet visning af vores websites, der er tilpasset brugerens behov samt statistisk analyse er berettiget (art. 6 stk. 1 litra f GDPR, (Databeskyttelsesforordningen)).

De af os integrerede cookies tjener primært statistiske formål. På den måde kan vi se, hvilke indhold på vores websites brugerne åbner, hvor ofte de åbner dem på en enhed og på hvilke tidspunkter. Informationerne tjener til at udvikle vores tjenester så de bliver endnu mere attraktive at besøge for brugeren. Den statistiske genkendelse af browsertype og styresystem gør det desuden muligt at optimere visningen af vores ydelser. Desuden ønsker vi at tilbyde vores brugere så relevant indhold og så relevante ydelser som muligt. Til dette formål analyserer vi automatisk den indeholdte information i logfiler (filer, der indeholder en automatisk protokol for alle handlinger foretaget på vores websites) og cookies.

Nogle af vores cookies er såkaldte ”session cookies”. Efter 30 minutters inaktivitet (dvs. at der i 30 minutter ikke er nogen handlinger) annulleres de automatisk. Desuden arbejder vi med cookies, der har en lang levetid (for eksempel i forbindelse med huskeseddel-funktionen). Hvis du for eksempel bruger huskeseddel-funktionen på vores website så gemmer vi informationerne om de af dig markerede produkter som et internt produktnummer i en cookie. Det gør det muligt at finde produkterne igen næste gang du besøger sitet. Disse cookies forbliver på computeren i længere tid (ikke mere end 5 år) og gør det muligt at vise hjemmesiden så den passer til dine behov samt at vise de funktioner, du bruger, korrekt på websitet. Sådanne cookies sletter også sig selv efter en bestemt tidsperiode. Du kan også selv slette disse cookies som ovenfor beskrevet.

c. Tredjeparts cookies

Vi anvender desuden cookies fra tredjepart og servicevirksomheder. Servicevirksomhederne behandler brugeroplysninger, der er pseudonymiserede iht. faste retningslinjer defineret i en aftale om behandling af oplysninger. Disse oplysninger gemmes ikke sammen med alle andre personoplysninger om brugeren. Du kan til enhver tid deaktivere de enkelte analysetjenester. De er som følger:

aa. Bing (Microsoft)

Vi bruger Conversion Tracking fra Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Hvis du lander på vores websites via en annonce fra Microsoft Bing Ads vil der blive integreret en cookie i din browser. Det gør det muligt at registrere alle brugere, der lander på vores website ad den vej, og dem, der ledes videre til vores partnershops. I den forbindelse bliver der ikke gemt personoplysninger. Microsoft gemmer disse data i 180 dage. Hvis du ikke ønsker at modtage personaliserede annoncer fra Microsoft, kan du ændre indstillingerne i din browser eller anvende følgende link: http://choice.microsoft.com/de/opt-out. Du finder yderligere informationer i databeskyttelsesforordningen fra Microsoft: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

bb. Facebook Analytics (“Website Custom Audiences”)

På vores websites bruger vi ”Website Custom Audiences“ pixels fra det sociale netværk Facebook Ireland Limited, Hanover Ranch, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland. De bruger Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA som underkontrahent (efterfølgende “Facebook”). Denne funktion giver Facebook mulighed for at erkende, at du har besøgt vores websted og vist målrettede annoncer til dig. Det betyder, at der er integreret såkaldte web-beacons på vores sites. Disse pixels hjælper os til at forstå brugere, der gør brug af af flere enheder samtidig og som ledes videre til vores sites med et klik på en annonce på Facebook og til at kunne vurdere sådanne annoncers effektivitet. Disse oplysninger er anonymiserede for os. Eftersom web-beacons opretter direkte forbindelse imellem din browser og Facebook-serveren, modtager Facebook blandt andet igennem din browser, information om, at vores site er åben på din enhed. Hvis du er Facebook-bruger kan Facebook herigennem forbinde besøget på vores site med din brugerkonto. Som udbyder af siderne har vi ingen viden om indholdet af de transmitterede data og deres brug af Facebook, så Facebook er ansvarlig for behandlingen af dine data. Vi kan styre, hvilke segmenter af Facebook-brugere (som alder, interesser), der får vist vores annoncer. Vi bruger i den forbindelse to af Custom Audiences-funktion, som sikrer, at der ikke bliver sendt datasæt til Facebook, særligt ikke vores brugeres e-mailadresser, hverken krypteret eller ikke-krypteret. Du finder yderligere information herom i Facebooks databeskyttelsesforordning https://www.facebook.com/about/privacy. Klik her, hvis du ikke ønsker dataindsamling via Custom Audiences: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ eller Opt-out Link Facebook Analytics.

cc. Facebook Conversion

Vi bruger en “Conversion-Pixel“ eller en ”besøgeradfærds-pixel” fra Facebook Ireland Limited, Hanover Ranch, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland. De bruger Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA som underkontrahent (efterfølgende “Facebook”). Når denne pixel integreres i din browser kan Facebook se om visningen af annoncer på Facebookhar ført til klik. Vi modtager udelukkende statistiske informationer herom fra Facebook og ingen personoplysninger. På den baggrund kan vi sammenfatte Facebook-annoncers effektivitet til statistiske formål og markedsanalyseformål. Særligt hvis du har en konto på Facebook henviser vi til deres information om databeskyttelse https://www.facebook.com/about/privacy. Klik her, hvis du vil trække dit samtykke til brug af Conversion Pixel tilbage: Opt-out Link Facebook Conversion.

dd. Google Analytics

Vi bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (efterfølgende ”Google“). Google Analytics anvender cookies. Informationer indsamlet med cookies om din brug af dette website transmitteres som regel til en server i USA og gemmes dér. Med aktiveringen af IP-anonymiseringen på dette website forkortes IP-adressen af Google dog i medlemsstaterne i den Europæiske Union eller andre stater, som er del af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. På vores foranledning bruger Google disse informationer til at informere os om, hvilken websites du besøgte før du landede på vores websites. Dermed kan vi analysere og oprette rapporter om den generelle brug af vores websites (for eksempel hvilke undersider, du besøger) samt andre dermed forbundne ydelser. Det er også muligt at gemme information som Google registrerer med interessebaserede annoncer eller modtager fra tredjepart (fx demografiske kendetegn, køn og interesser) i cookies. Google transmitterer eventuelt også informationerne til tredjepart, dersom det er et lovkrav eller hvis tredjepart behandler oplysningerne for Google. Google forbinder efter eget udsagn ikke din IP-adresse med andre oplysninger gemt af Google. Du kan desuden forhindre registreringen af oplysninger med denne cookie og videregivelse af oplysninger om brugen af websitet ved under følgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en at downloade og installere en browser-plugin. Mere information om betingelser for anvendelse og databeskyttelse finder du under https://www.google.com/analytics/terms/dk.html og under https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=da eller (Opt-out Link Google Analytics).

ee. Google Tag Manager

Vi bruger tag-manager fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland(efterfølgende ”Google“). Tags er dataelementer på websitet, der bruges til at måle besøgstal og -adfærd og reklamere målgruppeorienteret og for at optimere brugeroplevelsen. Med denne Tag Manager indlæser vi målepixel, cookies og tracker på websitet fra de her omtalte tredjeparter. Tool Tag Manager (der implementerer tags) er et cookie-frit domæne, der ikke indsamler personoplysninger. Værktøjet udløser andre tags, der indsamler oplysninger og viser dem separat. Google Tag Manager har ikke direkte adgang til de indsamlede oplysninger. Du kan hente yderligere information her: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html og https://policies.google.com/privacy?hl=da.

ff. Google (Dynamic) Remarketing

Vi bruger Dynamic Remarketing Tool (også “lignende målgruppe”) fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (efterfølgende ”Google“). Ved hjælp af cookies bliver dine interesser under et besøg på websitet analyseret, hvorefter du får vist de for dig relevante annoncer. Når du efterfølgende besøger et andet website i Google Display Netværk vises der annoncer, der med større sandsynlighed tager højde for tidligere visninger af produkter og informationer.
Hvis du har samtykket heri forbinder Google desuden dit web- og browserforløb med din Google-konto og anvender informationer fra Google-kontoen til din søge- og brugeradfærd med det formål at vise personaliserede annoncer. Google anvender disse oplysninger sammen med Google Analytics-oplysninger for at udarbejde remarketing målgruppelister, der bruges på alle dine enheder. Hertil gemmes den Google-autentificerede-ID fra Google Analytics. Yderligere information og mulighederne for deaktivering af annoncetilpasning finder du under https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=da (under ”Annonceindstillinger” og ”Deaktivér”).

gg. Google Ads

Som annoncekunde hos Google Ads bruger vi deres Conversion-Tracking (marketing-resultatmåling). Google Ads er en internetreklametjeneste, der leveres af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"), der gør det muligt for annoncører at placere annoncer i Googles resultater af søgemaskiner og i Googles annoncenetværk. Hvis du er blevet ledt videre til vores websites via en Google-annonce integrerer Google en cookie. Denne cookie mister sin gyldighed efter 30 dage. De informationer, der er blevet indsamlet ved hjælp af conversion cookien bliver brugt til at lave Conversion-statistiker til Ads brugere (som os). På den måde kan vi fx finde ud af, hvor mange brugere der har besøgt vores websites efter at have klikket på en Google Ads annonce. Hver Ads-bruger tildeles en ny cookie. Dermed kan cookies ikke spores af Ads-brugere via websitet. Ads annoncekunder modtager ingen personoplysninger. Du finder yderligere information om databeskyttelse hos Google under https://policies.google.com/privacy?hl=da. Brugere kan desuden deaktivere Google annoncer helt eller delvist under https://adssettings.google.com/authenticated eller gøre indsigelser imod dem gennem (Opt-out Link Google Ads).

hh. Google AdSense

Vi har integreret Google AdSense Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, på dette websted. Google AdSense er et online værktøj, der gør det muligt at placere reklame på tredjepartswebsteder. Google AdSense er baseret på en algoritme, der vælger de annoncer, der skal vises på tredjepartswebsteder afhængigt af indholdet på tredjepartswebstedet. Google AdSense gør det muligt for webbrugere at blive målrettet ud fra deres interesser. Dette gøres ved at generere individuelle brugerprofiler.

Formålet med Google AdSense-komponenten er at integrere annoncer på vores websted. Google AdSense sætter en cookie på den registreres IT-system. Indstilling af cookien giver Google mulighed for at analysere brugen af ​​vores websted. Hver gang der åbnes en af ​​de individuelle sider på dette websted, som betjenes af os og inkorporerer en Google AdSense-komponent, bliver webbrowser på den registreredes IT-system automatisk bedt om af den respektive Google AdSense-komponent til at overføre data til Google for med henblik på online-annoncering og beregning af provisioner. Som en del af denne tekniske proces får Google viden om personlige data, såsom IP-adressen til den registrerede, som Google bruger blandt andet til at spore besøgende og kliks oprindelse og derefter muliggøre beregning af provision.

Google AdSense bruger også "sporingspixels". En sporingspixel er en miniatyrgrafik, der er indlejret i websteder, så logfiler kan registreres og analyseres, så der kan udføres statistisk analyse. Google kan bruge den indlejrede sporingspixel til at bestemme, om og hvornår et websted blev åbnet af en registreret, og hvilke links der blev klikket af den registrerede. Sporingspixels bruges også til at analysere besøgende flow på et websted.

Via Google AdSense overføres personlige data og oplysninger, der inkluderer din IP-adresse og er nødvendige for annoncesporing og regnskabsføring, til Google. I nogle tilfælde deler Google muligvis de personlige data, der er indsamlet gennem denne tekniske proces, med tredjepart.

Flere oplysninger og måder til at deaktivere denne annonce kan findes på https://www.google.de/intl/da_uk/adsense/start og https://www.google.com/settings/u/0/ads/anonymous? hl = en.

ii. Optimizely

Vi bruger AB-testværktøjet fra Optimizely Inc, 31 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, USA. A / B-test giver os mulighed for at analysere brugeradfærd ved at teste forskellige layouts og webindhold. Tjenesten leveres af Optimizely Inc., 31 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, USA. For at kunne evaluere resultaterne af analysen, opbevares cookies på din enhed i 6 måneder. På https://www.optimizely.com/opt_out/ finder du instruktioner til, hvordan du til enhver tid deaktiverer cookies. Yderligere oplysninger om databeskyttelse kan findes på: https://www.optimizely.com/privacy/.

jj. Pinterest Tag

Vi anvender Pinterest Tagging fra Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland ("Pinterest"), hvis opbevaringsperiode er et år. Ved at anvende dette Tag i din internetbrowser kan Pinterest Tag afgøre, hvor vidt reklamer vist på Pinterest er succesfulde eller ej - med andre ord: om denne har ledt til et besøg på vores side. Vi modtager udelukkende statistisk data fra Pinterest, som ikke kan spores til individuelle brugere. Statistikken gør det, gennem markedsføringsanalyse, muligt for os at måle hvor effektive vores annoncer på Pinterest er. Den data som indsamles gennem Pinterest Tagging anvendes derudover til at i visse situationer måle brugerspecifik markedsføring. Hvis du er logget ind på Pinterest, kan vi henvise dig til deres privatlivspolitik: https://about.pinterest.com/privacy-policy. Hvis du ønsker at forebygge brug af dine personlige data fra Pinterests brugerspecificerede målinger, kan du opdate dine instillinger ved hjælp af følgende link: https://help.pinterest.com/en/article/edit-personalization-settings. Derudover kan du afmelde Pinterest Tagging gennem The Digital Advertising Alliances hjemmeside via følgende link: http://www.aboutads.info/choices/.

kk. Sklik Conversion

Vi bruger en cookie fra Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00, Prag 5, Tjekkiet, til måling af konversion, der provokeres af annoncer fra Sklick. I den forbindelse registreres logningsdata som fx IP-adresser. I følge information fra Seznam.cz, a.s. anonymiseres oplysningerne og kan dermed ikke spores tilbage til brugerne ( https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-2-dil-odpovedi-na-vase-otazky/). Cookien har en varighed på 120 dage. Hvis du ikke er indforstået med tracking kan du forhindre det med en do-not-track indstilling.

9. Datalagring

Vi gemmer personoplysninger så længe vi er berettiget til det og formålet med behandlingen stadig ikke er bortfaldet. Opbevaringsperioden for personoplysninger sker i overensstemmelse med de i loven angivne frister. Efter fristen udløber sletter vi de pågældende oplysninger eller spærrer dem, hvis de ikke længere er nødvendige for at opfylde kontrakten eller til at oprette en kontrakt.


10. Videregivelse til tredjepart

Vi overfører kun dine personlige data til tredjepart, hvis transmission er påkrævet for at overholde vores kontraktlige forpligtelser til dig, hvis dette skal ske gennem eller i fællesskab med en anden udbyder (f.eks. Partnerskaber), hvis vi har tilladelse eller er påkrævet af loven til at overføre dataen på anden måde, eller hvis du har givet os det tilsvarende samtykke.

I visse tilfælde ansætter vi også eksterne tjenesteudbydere eller tilknyttede virksomheder, der er bestilt af os, til at behandle data på vores vegne på grundlag af instruktioner. Vi sikrer, at sådanne tjenesteudbydere er kontraktmæssigt bundet af de strenge vilkår for GDPR som databehandlere, og at de er forbudt at bruge dine data til andre formål. Dataprocessorer, der er ansat af os, leverer især følgende tjenester: afsendelse af nyhedsbreve, undersøgelses- / kommentarservices og web / appanalyseværktøjer.

Data overføres til databehandlere på grundlag af art. 28 stk. 1 i GDPR, og også på grundlag af vores legitime interesse i økonomiske og tekniske fordele, som ansættelsen af ​​specialiserede databehandlere giver som tilladt i art. 6 stk. 1 point f for GDPR.

I det omfang vi er forpligtet til at gøre det ved lov eller ved tilladelse til at gøre det i henhold til databeskyttelseslovgivning, overfører vi personoplysninger til offentlige myndigheder som politiet eller den offentlige anklagemyndighed (artikel 6, stk. 1, punkt c GDPR) . Disse data videregives på grundlag af vores legitime interesse i at forhindre misbrug, retsforfølgning af kriminelle handlinger og sikring, etablering og håndhævelse af juridiske krav, medmindre det opvejes af dine rettigheder og interesser i beskyttelsen af ​​dine personlige data, art. 6 stk. 1 point f for GDPR.


11. Dine rettigheder

Du kan på forlangende få udleveret information (art. 15 GDPR (Databeskyttelsesforordningen)), få foretaget berigtigelse (Art.16 GDPR), sletning (art. 17 GDPR) samt begrænse behandling af personoplysninger (art. 18f. GDPR), der omfatter din person. Du er også berettiget til at få udleveret de oplysninger fra os, du har stillet os til rådighed (art. 20 GDPR). Du kan desuden til enhver tid modsige dig, at vi for fremtiden behandler dine personoplysninger (art. 21 GDPR).


Du kan sende din forespørgsel per e-mail til privacy@visual-meta.de eller per post til:


Visual Meta GmbH
Tilsynsførende for databeskyttelse
Zimmerstraße 50
c/o Schützenstraße 15-17
10117 Berlin, Tyskland


Du har også mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til en tilsynsførende myndighed for databeskyttelse.


12. Sociale netværker

Vi er også repræsenteret i sociale netværk hos eksterne virksomheder som fx Facebook, Instagram og Pinterest. Desuden har vi integreret enkelte funktioner fra disse netværk i vores onlinetjenester. Bemærk venligst, at betingelserne for brug og databeskyttelse for de pågældende virksomheder gør sig gældende i forbindelse med brugen af disse netværk og, at vi ingen indflydelse har på disse. Vi har allerede henvist til de integrerede funktioner i denne databeskyttelsesforordning. Vi behandler i øvrigt dine oplysninger når du kontakter os via sociale netværk.

På smartphones og tablets implementeres de nævnte tjenester ofte ikke i form af plug-ins, men gennem brugen af enhedens integrerede “share” -funktion. Afhængigt af hvordan dette er konfigureret, kan det også være muligt at overføre information til andre udbydere af sociale medier. Se din enheds manual for at få flere oplysninger om dette.

Netværket informeres altid via den komponent ipå netværket, som du har besøgt vores websted gennem, hvis du er logget ind på det netværk på det tidspunkt, du får adgang til vores websted, uanset om du klikker på komponenten eller ej. Hvis du ikke ønsker, at disse oplysninger skal overføres til det sociale netværk, kan du forhindre dem ved at logge ud af din sociale netværkskonto, før du går ind på vores websted. Netværket logger dog også dine sidevisninger uanset om du er logget ind på netværket, mens du bruger vores sider.

a) Facebook

Vi har integreret dele af Facebook på dette websted. Facebook er et socialt netværk. Facebook drives af Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Controlleren, der er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger, hvis en registreret bor uden for USA eller Canada, er Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Fortrolighedspolitikken offentliggjort af Facebook, er tilgængelig på https://facebook.com/about/privacy/ for yderligere oplysninger.

Vi kontrollerer Facebook gennem følgende Facebook Fanpages:

https://de-de.facebook.com/ladenzeile/
https://www.facebook.com/LadenZeileat-1799883740265837/
https://www.facebook.com/ShopAlike.dk/
https://www.facebook.com/ShopAlike.fi/
https://www.facebook.com/ShopAlike.fr/
https://www.facebook.com/ShopAlike.it/
https://www.facebook.com/ShopAlike.nl/
https://www.facebook.com/ShopAlikePL/
https://www.facebook.com/ShopAlike.se/
https://www.facebook.com/ShopAlike.sk/
https://www.facebook.com/ShopAlike.es/
https://www.facebook.com/ShopAlike.cz/
https://www.facebook.com/ShopAlike.hu/

Som fælles controllere med Facebook analyserer vi, hvordan du bruger vores Facebook Fanpage (Page Insights). De krævede oplysninger i henhold til GDPR vedrørende databehandling i forhold til Page Insights kan fås fra Facebook; det er i øjeblikket tilgængeligt i Facebooks privatlivspolitik på https://www.facebook.com/privacy/explanation

I relation til Page Insights modtager vi kun anonymiserede statistikker. Vi har ingen adgang til personlige data behandlet af Facebook. Anonymiserede data behandles af os på grundlag af lovbestemmelser, der giver os mulighed for at behandle personlige data, fordi vi har en altoverskyggende legitim interesse i at opnå en bedre forståelse af interesserne for besøgende på vores Fanpages (Art. 6, stk. 1, punkt f GDPR).

b) Instagram

Du kan finde os på Instagram. Operatøren er Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA. For mere information og for at gennemse Instagram's nuværende privatlivspolitik, kan du besøge https://help.instagram.com/155833707900388 og https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

c) Pinterest

Vi er også på Pinterest af Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2. sal, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest"). Pinterest's privatlivspolitik er tilgængelig på https://about.pinterest.com/privacy-policy og giver indsigt i indsamling, behandling og anvendelse af personlige oplysninger fra Pinterest.


13. Integration af tredjepartsleverandører

For at illustrere og optimere vores service, integrerer vi tredjepartstjenester, som anført nedenfor. Disse inkluderer, men er ikke begrænset til, video- og lydafspillere, men også andre indlejrede og taggede indholds- og partnermoduler, så som vejr og kort, jobmarkeder, ejendomsmæglere, valutaomregnere og konkurrencer. Vi indsamler ingen personlig data eller overføre disse til tredjepart. Ved at integrere denne type tilbud, forbindes din browser regelmæssigt direkte til tredjepartsleverandørens servere og overføre data til operatøren, så snart indholdet er indlæst og vist. Vi har ingen indflydelse på deres processer for databehandling, og har heller ikke kendskab til det fulde omfang af deres dataindsamling, formål eller lagringsperioder. Som regel vedrører dette dog kun brugerens IP-adresse, uden hvilken tredjepartsleverandøren ikke ville være i stand til at kunne sende indlejret indhold til den pågældende brugers browser. IP-adressen er derfor nødvendig for visning af denne type indhold.

Du kan finde yderligere information om databeskyttelse på de respektive tredjepartsleverandørers hjemmesider.

Facebook (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland) https://www.facebook.com/about/privacy/
Instagram (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland) https://www.instagram.com/legal/privacy/
Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland) https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy


14. Links til vores partnershops´ websites

Vi linker vores websites til vores partneres websites (online shops efterfølgende kaldet ”partnershops”), der sælger det af os viste produkt og på hvis websites købet afvikles direkte. Disse partnershops er ikke virksomheder, der er direkte forbundet med vores virksomhed, men økonomisk selvstændige virksomheder. Når du klikker på produktet, du ser på vores website bliver du automatisk ledt videre til vores partnershops. Så snart du er blevet ledt videre har vi ikke længere nogen indflydelse på, hvilke oplysninger partnershopsene indsamler og bruger. Du finder nærmere information om dataindsamling og -anvendelse i databeskyttelsesforordningen hos den enkelte partnershop. Vi har ingen indflydelse på dataindsamling og -bearbejdning på tredjeparts websites.


15. Affiliate-Marketing

Vi bruger affiliate marketing på vores websteder. Affiliate marketing gør det muligt for kommercielle operatører, kendt som annoncører, at vise reklame på tredjepartswebsteder, med andre ord på webstederne for marketingspartnere, der er kendt som tilknyttede virksomheder eller udgivere. Hvis du klikker på reklamemediet og dermed det tilknyttedet link, vil du blive omdirigeret til annoncørens service. Fra dette tidspunkt har vi ingen indflydelse på, hvilke data der indsamles og bruges af de andre deltagere i det tilknyttede netværk og selve netværket. Yderligere oplysninger om de enkelte tilknyttede netværk findes i deres respektive privatlivspolitik.

16. Eksistensen af ​​automatiseret beslutningstagning

Vi afstår fra automatisk beslutningstagning inklusive profilering i henhold til artikel 22 i GDPR.

  • Kontaktinformation

Visual Meta GmbH
Zimmerstraße 50
c/o Schützenstraße 15-17
10117 Berlin
Tyskland
E-Mail: info@visual-meta.com
Tel: +49 (0)30 - 609 84 88 98
Fax: +49 (0)30 - 609 84 88 99

Feedback
Tilbage til toppen